Kalkulator Ciśnienia Wiatru

Program do obliczania obciążenia wiatrem zgodnie z nową normą

Aby prawidłowo zaprojektować stolarkę okienną niezbędne jest określenie jej parametrów, zgodnych z aktualnymi wymaganiami. Poszczególne wartości powinny zostać podane przez zamawiającego lub projektanta, inwestora czy architekta. W praktyce jednak ten obowiązek często spada na producentów okien.

Jednym z tych parametrów jest dobór stolarki okiennej pod kątem spodziewanych obciążeń wiatrem. Można skorzystać przy tym z dokumentacji technicznych REHAU oraz programu ArchiEkspert Okienny REHAU. ArchiEkspert przyjmuje obciążenia z wytycznych ITB. Dodatkowo w programie, zamiast korzystać z tabeli opracowanych przez ITB, można wprowadzić dokładne obciążenia obliczone programem Kalkulator Ciśnienia Wiatru REHAU.

0001C1FB_662_1 - 662

Po wprowadzeniu normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 „Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru” obliczenie obciążenia wiatrem znacznie się skomplikowało. Norma jest obszerna, uwzględnia więcej czynników. Mając świadomość, jak ważny jest dobór stolarki do obciążeń wiatrem, firma REHAU udostępnia swoim partnerom narzędzie - Kalkulator Ciśnienia Wiatru. Pozwala on na szybkie określenie obciążenia wiatrem zgodnie z ww. normą. Obliczenia wykonuje się w prosty sposób, wprowadzając tylko niezbędne dane. W każdym miejscu programu można skorzystać z podręcznika, który podpowiada sposób postępowania.

Jeżeli chcesz się zapoznać bliżej z programem Kalkulator Ciśnienia Wiatru REHAU lub wziąć udział w specjalnym szkoleniu, skontaktuj się z przedstawicielem REHAU. Możesz także wykorzystać formularz zgłoszeniowy, znajdujący się po prawej stronie.

Klikając tutaj możesz się zalogować na swoje konto

Logowanie do Portalu Klienta 
 

Zaloguj

Kalkulator Ciśnienia Wiatru
 

Zaloguj

Uzyskaj dostęp do Kalkulatora Ciśnienia Wiatru

Wypełnij formularz

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection