AL-D2046_01 - 1075680

EcoPuls: Prísľub s víziou – pre každú generáciu

 

Udržateľné obehové hospodárstvo REHAU Window Solutions 

Už viac ako 30 rokov sa v REHAU zaoberáme problematikou výroby udržateľných okien. To z nás dnes robí lídra v tejto oblasti. Prostredníctvom obehového hospodárstva chceme neustále zvyšovať podiel recyklovaného plastu v našich okenných systémoch. 

Prémiová kvalita REHAU vždy zaručuje maximálnu životnosť našich okien, ktoré počas používania významne prispievajú k ochrane prírodných zdrojov vďaka vysokej energetickej účinnosti.

Takto sa stanú naše okná oknami pre generácie a prispejú dôležitým dielom k ochrane našej planéty.

Nové vnímanie okien. Pre moderný život. 

AL-D1862_CL - 99332 

Náš symbol pre praktickú udržateľnosť 

S cieľom jasne reprezentovať hlavný význam trvalej udržateľnosti v spoločnosti REHAU sme zaviedli označenie EcoPuls. Vďaka tomu okamžite uvidíte, že vaše okno REHAU bolo vyrobené obzvlášť udržateľným spôsobom pomocou recyklátov. A s hrdosťou môžeme povedať, že už dnes môžu všetky naše systémy mať toto označenie:  GENEO RAU-FIPRO X, GENEO INNOVENT, SYNEGO, BRILLANT-DESIGN a EURO-DESIGN. 

Buďte tiež súčasťou udržateľnej budúcnosti. S oknami vyrobenými z profilov EcoPuls prispievate k ochrane našej planéty.

REHAU_Signet_ECOPULS - DummyNáš prísľub pre generácie – vaša záruka udržateľného konania 

Nerobíme prázdne sľuby. Obehové hospodárstvo a záväzok k udrža-teľnosti sa v spoločnosti REHAU aktívne presadzujú. Čísla hovoria jasnou rečou.

60 %

60% našich profilov je vyrábaných s použitím recyklovaného materiálu. Podiel recyklátu sa pohybuje medzi 40% a 75% a bude sa ešte ďalej zvyšovať.

97.000 t

emisií CO2 sa každoročne ušetrí vďaka recyklátu. To zodpovedá väzbovej sile 7,8 milióna stromov, čo predstavuje les s rozlohou 
veľkosti Berlína. 

70.000 t

použitého materiálu sa každoročne spracuje v spoločnosti REHAU. To zodpovedá približne 7-násobnej hmotnosti Eiffelovej veže.

7 x

je možné znovu použiť PVC.Naše udržateľné EcoPuls okná zároveň vytvárajú zdroj suroviny pre okná zajtrajška – s identickou kvalitou.

88 %

menej CO2 vzniká pri výrobe z recyklovaného plastu v porovnaní s výrobou z nového materiálu.

100 %

našej potreby recyklovaného materiálu pokrývame našou výrobou. Takto garantujeme stálu a perfektnú kvalitu.Náš prísľub v praxi

V REHAU sa preto obehové hospodárstvo za posledné  tri desaťročia stalo jedným z hlavných princípov. Pozitívne skúsenosti nás povzbudzujú k tomu, aby sa pre naše okenné profily aj naďalej uzatváral recyklačný cyklus. Produkte - Dummy


Produkty

Systémy okenných profilov REHAU EcoPuls sú jedinečné z hľadiska riadenia uzavretého obeho-vého hospodárstva na trhu s oknami. Výsledok: úspora až 97 000 t CO₂ ročne. Aj počas užívania presvedčia okná EcoPuls svojou udržateľnosťou. Vynikajúce Uw-hodnoty sa postarajú o vysokú tepelnú izoláciu a ušetrenie energie až o 76 %*.

Icon_Produktion - Dummy

Výroba

Všetky závody spoločnosti REHAU v Európe boli vďaka udržateľným výrobným procesom certifikované nezávislou nálepkou VinylPlus. To znamená že spĺňajú všetky kritéria udržateľnosti, ktoré sú kladené na PVC-priemysel: od získavania surovín, cez obehové hospodárstvo až po opätovné zhodnotenie. Sme jedným z mála systémových dodávateľov, ktorý to zvládajú v závodoch v celej Európe.  

Circular_economy_SK

Sammlung - Dummy

Triedenie odpadu

Milióny starých okien z PVC sú cenným zdrojom pre nové plastové okná. Spoločnosť REHAU má veľmi veľkú sieť na zhromažďovanie tohto materiálu. Patria sem poľský závod v meste Śrem s vlastným najmodernejším recyklačným závodom, ako aj dcérske spoločnosti PVCR v Anglicku a DEKURA v Nemecku.

Extrusion - Dummy

Extrúzia

Unikátny proces extrúzie spoločnosti REHAU umožňuje výrobu okenných profilov, ktorých vnútorný priestor pozostáva z recyklovaného materiálu. Viac ako 40 % profilov REHAU už obsahuje podiel 40 až 75 % recyklovaného materiálu. 

Recycling - Dummy

Recyklácia

Použité okná sa celé rozdelia na rôzne suroviny (napr. sklo a kov) a zrecyklujú sa. Rozhodujúcim faktorom sú pre nás PVC komponenty, ktoré pochádzajú predovšetkým z použitých okenných profilov. Z nich sa vytvorí vysoko kvalitný recyklačný granulát. Recyklačným procesom  sa ušetrí až 88 % emisií CO₂ v porovnaní s výrobou z nového PVC.

*Zníženie energetickej straty pri prechode zo starých drevených/plastových okien z 80. rokov (Uf: 1,9; Ug = 3,0) na okná vyrobené z profilov GENEO RAU-FIPRO X (Uf = 0,86; Ug = 0,5), veľkosť okna 123 × 148 cm


REHAU vykonáva dôležitú asociačnú prácu

Iba vtedy, keď sa myšlienka udržateľnosti zakorení v celej oblasti priemyslu, môže dlhodobo fungovať. Preto je veľmi dôležité, aby sa spoločnosť REHAU dohodla na jednotnom prístupe vo všetkých spoločnostiach. Jedným z príkladov je implementácia VinylPlus, celoeurópskeho dobrovoľného záväzku PVC priemyslu. Je v ňom stanovené, že toto priemyselné odvetvie dosiahne do roku 2025 mieru recyklácie PVC 900 000 ton ročne. S približne 70 000 tonami ročne prispieva spoločnosť REHAU značnou mierou.Preberáme zodpovednosť – holisticky

Šetrné a efektívne využívanie surovín je od nepamäti súčasťou DNA spoločnosti REHAU. Ako člen globálneho paktu OSN stojíme za „Cieľmi trvalo udržateľného rozvoja“ Organizácie Spojených národov a každodenne prispievame k uskutočneniu týchto cieľov.

Spoločnosť REHAU za svoje príkladné nasadenie získala už niekoľko medzinárodných ocenení. V roku 2020 sme sa zaradili medzi 50 trvalo udržateľných spoločností „50 Sustainable & Climate Leaders“, iniciatívy založenej na cieľoch OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Bola nám udelená medaila Ecovadis za mimoriadne vysoké hodnotenie udržateľ-nosti. Takéto ocenenia sú pre nás veľkým stimulom pre ďalšie rozširovanie našich aktivít v oblasti udržateľnosti.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB - 118214

50 Sustainability & Climate Leaders


EcoVadis-Gold-Medaille-2021 - 1091594


Prísľub s víziou – pre každú generáciu

Stáhnout brožuru

Špecializované montážne firmy vo vašej blízkosti

Vyhľadajte rýchlo a jednoducho kompetentných certifikovaných dodávateľov okien REHAU vo svojom okolí.

Kontaktujte nás

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection