Dodržování předpisů v REHAU

Jako rodinný podnik je REHAU odpovědnou společností, která se zavázala k bezúhonnosti a trvalé udržitelnosti. Klíčové hodnoty a pravidla chování jsou uvedeny v našem interním Etickém kodexu a podrobněji ve směrnici upravující boj proti korupci. Tato pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance REHAU na celém světě bez ohledu na jejich pracovní zařazení a hierarchické postavení. Očekáváme, že naši obchodní partneři v dodavatelském řetězci budou sdílet naše hodnoty a principy a přijmou tedy Etický kodex dodavatele.

Jednání v souladu se zákony je pro REHAU základním předpisem. Dodržování předpisů v REHAU se zaměřuje na boj s korupcí, vyhýbání se porušení antimonopolních nařízení a nařízení o zákazu legalizace výnosů z trestné činnosti a na dodržování legislativy týkající se ochrany životního prostředí.

REHAU zavedla celosvětový systém řízení dodržování předpisů (CMS) za účelem plánování, řízení a kontroly všech činností ve vztahu k dodržování předpisů. Systematicky a pravidelně provádíme školení v dodržování předpisů pro všechny zaměstnance skupiny REHAU-Group. Naše úsilí o dodržování předpisů probíhá v prostředí kultury otevřené diskuze, transparentnosti a důvěry. Tato kultura a vysoké povědomí o dodržování předpisů nám umožňují řešit a vyřešit otázky dodržování předpisů rychle a efektivně. Naším cílem je zavést do našeho života kulturu dodržování předpisů v souladu s mottem „Dodržování předpisů v REHAU: Dodržovat – Zavázat se – Důvěřovat“.

Zaměstnanci i třetí strany mohou řešit případná porušování předpisů s využitím našeho Systému komunikace v otázkách předpisů REHAU (Compliance Communication System) (CoCoS), který se nachází na webu a splňuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a zabezpečení dat (https://www.bkms-system.ch/REHAU).

Oznámení prostřednictvím systému CoCoS jsou přístupná pouze osobám odpovědným za dodržování předpisů v oddělení právním a dodržování předpisů. Tyto osoby budou s těmito oznámeními CoCoS nakládat s nejvyšší prioritou a na základě přísné mlčenlivosti. CoCoS je k dispozici pro hlášení jakéhokoliv porušení pravidla pro dodržování předpisů.

Veškeré aktivity dodržování předpisů v REHAU řídí vedoucí oddělení právního a dodržování předpisů, který se odpovídá přímo výkonné radě skupiny a také centrálnímu oddělení dodržování předpisů a místním kontaktům pro dodržování předpisů.

Pravidelně provádíme kontroly účinnosti a je-li to potřeba, přijímáme opatření pro další rozvoj CMS.

Laura-Iona_Santa - 65989

Compliance Manager REHAU-Group


Mrs. Laura Ioana Şanta

REHAU Gesellschaft m.b.H.
Industriestrasse 17
2353 Guntramsdorf, Austria
Tel.: +43 2236 246 84 300
compliance@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection