AL-D2046_01 - 1075680

EcoPuls: Příslib s výhledem do budoucna – pro každou generaci

 

Udržitelné cyklické hospodářství REHAU Window Solutions

Udržitelnou výrobou oken se ve společnosti REHAU zabýváme intenzívně více než 30 let a to z nás dělá průkopníky v oboru. Díky cyklickému hospodářství chceme zvyšovat i nadále podíl recyklovaných plastů v okenních systémech. 

Prémiová kvalita REHAU ručí za maximální životnost oken. Pro svou vysokou energetickou účinnost okna zajišťují výraznou úsporu zdrojů, a to i během samotného procesu jejich užívání.

Naše okna se tak stávají okny, která zde zůstanou zachována i pro další generace, čímž také výrazně přispíváme k ochraně životního prostředí.

Nové vnímání oken. Pro moderní život.

AL-D1862_CL - 99332


 

Naše značka pro udržitelnost v praxi

Abychom jasně ukázali, jaký význam má pro REHAU téma udržitelnosti, zavedli jsme značku EcoPuls. Podle ní okamžitě rozpoznáte, že byla vaše okna REHAU vyrobena z recyklátů zvlášť udržitelným postupem. A s hrdostí můžeme říci, že téměř všechny naše systémy mohou dnes nést toto označení: GENEO RAU-FIPRO X, GENEO INOVENT, SYNEGO, BRILLANT-DESIGN a EURO-DESIGN.

Staňte se i vy součástí udržitelné budoucnosti. S okny z profilů EcoPuls přispíváte k ochraně naší planety.

REHAU_Signet_ECOPULS - DummyNáš závazek pro budoucí generace – vaše záruka pro udržitelné jednání

Nedáváme prázdné sliby. Cyklické hospodářství a výzva k udržitelnosti jsou v REHAU aktivně prosazovány. Čísla mluví jasnou řečí:

60 %

recyklátu se dnes zpracovává v profilech EcoPuls. Podíl recyklovaného materiálu se pohybuje mezi 40 % a 75 % a do budoucna se bude stále zvyšovat.

97.000 t

emisí CO2 se ročně ušetří použitím recyklátu. To odpovídá přibližně 7,8 milionu stromů v lese o rozloze Berlína. 

70.000 t

starého materiálu se v REHAU zpracuje ročně.To odpovídá přibližně sedminásobku hmotnosti Eiffelovy věže.

7 x

lze PVC znovu použít. Naše trvale udržitelná okna EcoPuls jsou také zdrojem surovin pro okna budoucnosti – při zachování stejné kvality.

88 %

CO2  vzniká méně při výrobě z recyklovaného plastu, ve srovnání s výrobou z nového materiálu.

100 %

poptávky po recyklovatelném materiálu pokrýváme vlastní výrobou. Zaručujeme také vždy dokonalou kvalitu.Náš příslib v praxi

Pro REHAU se proto cyklické hospodářství stalo v posledních třech desetiletích hlavní zásadou. Pozitivní zkušenosti nás vedou k tomu, abychom se neustále snažili uzavírat recyklační cyklus okenních profilů. Produkte - Dummy

Produkty

Systémy okenních profilů REHAU EcoPuls jsou z hlediska uzavřeného cyklického hospodářství pro odvětví výroby oken jedinečné. Výsledek: Roční úspora až 97 000 t CO2. Okna EcoPuls zaujmou také svou udržitelností i v době jejich vlastního používání. Hodnoty Uw dokazují vysokou tepelnou izolaci a úsporu energie až o 76 %*.

Icon_Produktion - Dummy

Výroba

Všechny čtyři evropské závody na výrobu profilů REHAU získaly certifikaci nezávislé výrobní značky VinylPlus. To znamená, že splňují veškerá kritéria udržitelnosti, která jsou kladena na odvětví PVC: od získávání surovin a oběhu materiálu až po jeho znovuzhodnocení. REHAU je jedním 
z mála systémových podniků, které mohou tuto normu vykázat z celoevropského hlediska. 


  Circular_economy_CZ

Sammlung - Dummy

Sběr

Miliony starých oken z PVC jsou  cenným zdrojem nových plastových oken. REHAU provozuje velkou síť pro sběr tohoto materiálu. Patří sem polský závod ve městě Śrem, s vlastním vysoce moderním recyklačním zařízením, a i dceřiná společnost PVCR v Anglii a DEKURA v Německu.

Extrusion - Dummy

Extruze

Jedinečný postup extruze REHAU umožňuje výrobu okenních profilů, jejichž vnitřní prostor je tvořen recyklovaným materiálem. Více než 40 % profilů REHAU obsahuje 40 % - 75 % recyklovaného materiálu 

Recycling - Dummy

Recyklace

Kompletní stará okna se dělí na různé materiály (např. sklo a kov) a recyklují se. Rozhodujícím materiálem jsou pro nás díly PVC, které pocházejí v první řadě ze starých okenních profilů. Ty se zpracovávají na vysoce kvalitní recyklační granulát. Přitom se ve srovnání s výrobou nového PVC ušetří až 88 % emisí CO₂.

* Snížení energetických ztrát okny při výměně starých dřevěných/plastových oken z osmdesátých let minulého století (Uf: 1,9; Ug = 3,0) za okna z profilů GENEO RAU-FIPRO X (Uf = 0,86; Ug = 0,5), velikost oken 123 × 148 cm


REHAU prosazuje tyto zásady v rámci odvětví

Myšlenka udržitelnosti může fungovat trvale, pouze pokud se prosadí v celém odvětví. REHAU proto velmi záleží na tom, aby se na jednotném postupu shodly všechny firmy. Příkladem je realizace koncepce VinylPlus, vlastní závazek odvětví PVC v celé EU. Počítá s tím, že do roku 2025 dosáhne odvětví podílu recyklace PVC 900 000 tun ročně. REHAU již dnes přispívá vysokým podílem zhruba 70 000  tun za rok.Přebíráme odpovědnost – kompletně

Společnost REHAU má odedávna ve své DNA úsporné a efektivní využití surovin. Jako člen iniciativy OSN Global Compact stojíme za "Naplňováním cílů trvale udržitelného rozvoje" Spojených národů a každodenně přispíváme k realizaci těchto cílů.

Společnost REHAU za své příkladné úsilí získala  již několik mezinárodních ocenění. V roce 2020  jsme se stali jedním z členů „50 Sustainable & Climate Leaders“, iniciativy, která se orientuje na cíle OSN pro udržitelný rozvoj. Medaile Ecovadis nám byla propůjčena za mimořádně vysoké hodno-cení z hlediska udržitelnosti. Tato ocenění jsou velkou motivací, abychom dále rozvíjeli aktivity udržitelnosti.

Endorser-Logo_solid_blue_RGB - 118214

50 Sustainability & Climate Leaders

EcoVadis-Gold-Medaille-2021 - 1091594Příslib s výhledem do budoucna – pro každou generaci

Stáhnout brožuru


Specializované montážní firmy ve vaší blízkosti

Vyhledejte rychle a jednoduše kompetentní certifikované dodavatele oken REHAU poblíž svého bydliště.

Kontaktujte nás

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection