700-D183_02 - 1079983 (1)

REHAU Window.ID: Paketa gjithëpërfshirëse e shërbimit për dritaret tuaja

Për tani dhe në të ardhmen

Window.ID është ID-ja digjitale për dritaret, dyert dhe çdo gjë që lidhet me to (p.sh. grilat me rrëshqitje). Përmban të gjitha të dhënat e rëndësishme për të aksesuar të gjithë informacionin e nevojshëm për t'i dorëzuar shpejt dhe lehtë.

Shërbim dhe kontakt - për të gjithë jetëgjatësinë e dritareve

Me Window.ID mund të gjeni çdo gjë në çdo moment dhe nëse është e nevojshme edhe linjën e drejtpërdrejtë me ekspertin tuaj të dritareve.


793-D017_CL - 1082219

Shërbim i përsosur

Me Window.ID, ju dhe eksperti juaj i dritareve mund të përcaktoni qartë dritaret tuaja dhe të kërkoni të gjitha informacionet përkatëse.

Kjo jo vetëm që siguron instalim të përsosur, por ju ofron edhe sigurinë që të vendosni lehtësisht elementë të përputhshëm, si rrjetat kundër mushkonjave ose pajisjet mbrojtëse kundër diellit, në çdo kohë.

Garantohet zëvendësim i shpejtë edhe nëse është dritarja ka pësuar dëmtime. Kontrollet ose matjet që kërkojnë kohë i përkasin së kaluarës.

Nëse keni pyetje, mund të përdorni aplikacionin për të kontaktuar me lehtësi ekspertin tuaj kompetent për dritaret, i cili do t’i përgjigjet pyetjes suaj.


Çdo gjë është lehtësisht e aksesueshme

Me Window.ID ju mund të aksesoni lehtësisht të gjitha dokumentet, të dhënat dhe certifikatat përkatëse për dritaret tuaja në çdo moment. Duke filluar nga informacioni për lustrimin tek vlerat e izolimit termik dhe të zhurmës deri te certifikatat e testimit. Çdo informacion ruhet në mënyrë digjitale, është i qartë dhe lehtësisht i kuptueshëm.

Jetëgjatësi e planifikuar

Window.ID ofron një kontribut të rëndësishëm për ruajtjen e cilësisë së dritareve tuaja për një kohë të gjatë. Falë udhëzimeve të kujdesit të duhur, ju gjithmonë e dini se si duhet të duket kujdesi optimal. 


Qëndrueshmëri reale

Me Window.ID ju e dini saktësisht se sa përmbajtje të ricikluar përmbajnë dritaret tuaja. Përveç kësaj, bëhet e qartë se ku përdoren lëndët e para të së ardhmes. Kjo e bën më të lehtë kthimin e mëvonshëm të materialeve në ciklin e riciklimit. Kjo krijon besim dhe ju jep ndjesinë e mirë për të dhënë një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit tonë.


Dritare të qëndrueshme

Premtimi i gjeneratës tonë - garancia juaj për veprim të qëndrueshëm


Ne i mbajmë premtimet. Ekonomia qarkore dhe përkushtimi ndaj qëndrueshmërisë zbatohen në mënyrë aktive në REHAU. Kemi prezantuar etiketën EcoPuls për të treguar qartë se sa e rëndësishme është qëndrueshmëria për REHAU. Me anë të kësaj, ju mund të vini re menjëherë se dritarja juaj REHAU është prodhuar veçanërisht në mënyrë të qëndrueshme nëpërmjet riciklimit.

Më shumë informacione rreth EcoPuls

Ekonomi qarkore e qëndrueshme
EcoPuls
762602_Eng - manual upload
REHAU_Signet_ECOPULS - Dummy


Oferta juaj për dritare - e shpejtë dhe pa pagesë

I thjeshtë. Personale. REHAU. Përfitoni këtu ofertën tuaj për dritare me vetëm 6 hapa. Na kontaktoni tani!

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection