Славиме 75 години REHAU

Славиме 75 години REHAU

Ново откривање на прозорците. За современиот живот.

Одржливост на REHAU

Прозорци од генерации за генерации: REHAU верува во доследна одржливост. Уникатниот модел на кружна економија, обезбедува постојано зголемување на процентот на рециклиран материјал во прозорските системи од REHAU. Тоа заштедува енергија, ги штити ресурсите и ја штити нашата планета.


Nachhaltige Fenster

Ветување на нашата генерација – Ваша гаранција за одржливо делување

Кај нас не постојат празни ветувања. Кружната економија и посветеноста на одржливост, активно се практикуваат во REHAU. За да покажеме јасно каква централна вредност има темата одржливост во REHAU, ја воведовме ознаката EcoPuls. Со неa може веднаш да видите дека Вашиот прозорец oд REHAU е произведен особено одржливо со употреба на рециклати.

Повеќе за EcoPuls

Nachhaltige Kunststofffenster
EcoPuls
762602_Eng - manual upload
REHAU EcoPuls

Пријава во портал

Погрешно корисничко име или број на клиент

An error occured, please try again later. (Form was not sent!)

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection